ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ – ΠΑΥΛΑΚΗΣ

Κατηγορία: Μουσικά

Εκδοτικός Οίκος: ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός: 030.055.002

25.00

Στη νέα αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση του Αναστασιματάριου ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα παλαιότερα Εξαποστειλάρια, στίχους παλαιότερων εκδόσεων, σημειογραφικές διορθώσεις και απάλειψη αβλεπτημάτων άλλων εκδόσεων. Μια πλήρης, επιμελως αναθεωρημένη  έκδοση απαραίτητη για κάθε ιεροψάλτη.