ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ -ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΑΣ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:021.031.018

8.00

Περιλαμβάνει την ακολουθία του μικρού αγιασμού με όλες τις ανά περίστασιν λεγομένες ευχές, τις συναναγινωσκόμενες στούς αγιασμούς σε λιτανείες ή σε οικίες, σε πλοία, σε αγρούς κ.λπ.