ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κωδικός: 021.024.008

8.00

Εγκόλπιο με την πλήρη ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος