ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός: 026.054.007

13.00

Ένα από τα ιερώτερα καθήκοντα του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι και ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών. Είναι και εντολή του Θεού “Μνήσθητι την ημέραν των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου η δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου”. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)