ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ

Κατηγορία: Λειτουργικά

Εκδοτικός Οίκος: ΥΠΑΠΑΝΤΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κωδικός: 021.054.016

33.00

Ακολουθίαι Εσπερινών & Όρθρων Κυριακών μετά Ιερατικού