ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.005

2.00

Οἱ περισσότεροι Χριστιανοί συνδέουν τ Ἅγονιο Σπυρίδωνα με την Κέρκυρα· ὡστόσο, ὁ μεγάλος αὐτός Ἅγιος εἶναι γέννημα και θρέμμα τῆς Ἁγιονήσου Κύπρου!