ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ

Κατηγορία: Παιδικά

Εκδοτικός Οίκος: ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

Κωδικός: 049.022.050

2.00

23 Δεκεμβρίου.

«Η φήμη του Άγιου Νήφωνος, ως ανθρώπου του Θεού, έφτασε σε όλην την Κωνσταντινούπολη και πέρα από τα τείχη της. Οι πιστοί άρχισαν να τον βλέπουν σαν κάτι το ξεχωριστό.

Ο Άγιος, για να αποφύγη τις τιμές και την επικίνδυνη δόξα, αποφάσισε να φύγη για την Αίγυπτο. Έτσι, έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ο Πατριάρχης Αλέξανδρος, βλέποντας τις αρετές του, τον όρισε επίσκοπο Κωνσταντιανής.»