ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 9-ΤΟΜΟ

Κατηγορία:

Εκδοτικός Οίκος: Κουμουνδουρέας

Κωδικός: 014.999.040

120.00

Τόμος 1 : Πεντάτευχος ( Γένεσις- Έξοδος- Λευϊτικόν- Αριθμοί- Δευτερονόμιον)
Τόμος 2 : Ιησούς του Ναυή- Κριταί – Ρουθ – Βασιλειών α,β,γ,δ – Παραλειπομένων α,β,
Τόμος 3 : Εσδράς α, β – Νεεμίας -Τωβίτ – Ιουδίθ – Εσθήρ – Μακκαβαίων α,β,γ – ψαλμοί
Τόμος 4 : Ιωβ- Παροιμίες- Εκκλησιαστής – Άσμα – Σοφία Σολομώντος – Σοφία Σειράχ – Δώδεκα μικροί Προφήτες
Τόμος 5 : Ησαίας – Ιερεμίας – Βαρούχ _ Θρήνοι Ιερεμίου – Επιστολή Ιερεμίου – Ιεζεκιήλ – Δανιήλ – Μακκαβαίων Δ
Τόμος 6 : Τέσσερα Ευαγγέλια – Πράξεις Αποστόλων
Τόμος 7 : Επιστολαί Αποστόλων – Αποκάλυψις
Τόμος 8: Αγία Γραφή – Βίβλος
Τόμος 9: Αγιογραφίες