ΑΒΒΑ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΟΜΟΣ Α

Κατηγορία: Πατερικά

Συγγραφέας: ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Εκδοτικός Οίκος: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κωδικός: 061.057.109

35.50

Συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τῆς ἐρήμου Ὁ Ἀββάς Κασσιανός καταγράφει τή σοφή διδα σκαλία καί τήν ἅγια βιοτή τῶν ἐρημιτῶν Πατέρων τοῦ 4ου αἰώνα, ὅπως τή γνώρισε κατά τήν πολυετή παραμονή του στήν ἔρημο τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Παλαιστίνης. Ἕνα μνημειῶδες καί ἀνέκδοτο μέχρι σήμερα ἔργο, δοσμένο στήν νεοελληνική καί συνοδευμένο μέ ἐκτενή εἰσαγωγή, πλούσια βιβλιογραφία καί ἀναλυτικούς πίνακες.