ΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ ΤΟΜΟΣ Β

Κατηγορία: Πατερικά

Εκδοτικός Οίκος:

Κωδικός:061.057.112

33.50

Με την ευλογία του Θεού και την ενίσχυση των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων μας Βαρσανουφίου και Ιωάννου, αλλά και τις ενθαρρυντικές προτροπές των “εν Χριστώ” αδελφών μας, προχωρήσαμε στη μετάφραση και στο σχολιασμό του Β’ τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει τις Ερωταποκρίσεις σιθ’ – φλγ’. Στον τόμο αυτό τα σχόλια είναι περισσότερα. Μας το ζήτησαν αρκετοί αδελφοί μας οι οποίοι μελετούν τις εκδόσεις μας. Και η πείρα μας όμως μας έπεισε ότι μόνοι τους, οι περισσότεροι, δεν θα είχαν χρόνο ή, κάποτε, και τις προϋποθέσεις για να επεκτείνουν τη μελέτη τους σε θέματα τόσο ζωτικά για την πνευματική ζωή μας. Εμείς απλώς δίνουμε, ως νομίζουμε, βάσιμες αφορμές και εύλογα ερεθίσματα στο σύγχρονο αναγνώστη για μια βαθύτερη κατανόηση του “ωραίου” αυτού καρπού από το δέντρο της Ασκητικής Διάκρισης με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι δεν είναι “απηγορευμένος”. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)